Speakers autumn 2018

Become speaker
Igor Volzhanin

Denis Afanasyev

Sergey Yudovskiy

 Vladimir Ivanov

Vasily Mazin

Valeriy Babushkin

Sergey Nikolenko

Roman Chebotarev

Obtain speakers’ presentations

Send request

Contacts