Speakers 2018

Become speaker
Oleg Danilchenko

Eugene Kolesnikov

Ilya Ukrainets

Alexander Khanin

Stanislav Kladov

Kirill Petrov

Dmitry Korobchenko

Mikhail Belyaev

Roman Davydov

Sergey Lukashkin

Andrey Oberemok

Rostislav Plankin

George Fomichev

Dmitry Babaev

Alexey Redozubov

Dmitry Soshnikov

Aleksander Belousov

Alexander Berenov

Angelika Sheshunova

Vladimir Klimontovich

Sergey Kuryan

Irina Cherepanova

Kirill Sokolov

Vasily Mazin

Pavel Osadchuk

Yuriy Posokhov

Alexander Abazovik

Nikita Kalashnikov

Andrey Zavorin

Alexandr Vorontsov

Ilya Skorobogatov

Dmitry Savichev

Vyacheslav Andreev

Evgeniya Konovalova

Obtain speakers’ presentations

Contacts