Speakers 2017

Pavel Doronin

Evgeny Arnautov

Dmitry Korobchenko

Dmitry Burov

Mikhail Ivanov

Gregor Jarisch

Alexey Gavrish

Michael Pogrebnyak

Anton Melekhov

Boris Volfson / Aleksandr Sidorov

Alexander Khanin

Alexey Anikin

Pavel Tiunov

Dmitry Soshnikov

Anwar Shemyla

Round table

AI industry news and cases from our speakers in your inbox

Contacts