Speakers

 Vladimir Ivanov

Sergey Vostrikov

Konstantin Goldstein

Denis Afanasyev

Valeriy Babushkin

Gleb Korneev

Ivan Golubev

Mikhail Blagutin

Sergey Yudovskiy

Sergey Nikolenko

Vasily Mazin

Igor Volzhanin

AI industry news and cases from our speakers in your inbox

Contacts